سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی زیست شناسی استان زنجان


گروه آموزشی زیست شناسی استان زنجان

اطلاعیه مهم مربوط به جشنواره تدریس


باتوجه به تماس هایی مکرر استان ها در رابطه با شرکت دبیران در بخش حضوری جشنواره تدریس ، به اطلاع می رساند شرکت همکارانی که اولا سابقه تدریس زیست شناسی داشته باشند و ثانیا مدرک آنها مرتبط باشد ولی در مقطعی بجز متوسطه دوم مشغول تدریس هستند در جشنواره تدریس بلا مانع است . سرگروه های محترم استانی توجه داشته باشند بادر نظر گرفتن اینکه طیف شرکت کنندگان وسیع تر شده است ،زمان بیشتری را برای ارسال بهترین های نواحی و مناطق در نظر بگیرند و البته طبق اطلاعیه و بخشنامه های قبلی ،تا 20اردیبهشت نفرات برگزیده را به دبیرخانه معرفی نمایند .


| تعداد بازدید: 281